כיצד מוסדות אקדמיים אוכפים הטרדות מיניות?

כיצד מוסדות אקדמיים אוכפים הטרדות מיניות?

למרבה הצער תופעת ההטרדות המיניות עלולה לקבל ביטוי בעיקר במקומות ובהם ישנה אינטראקציה מתמשכת עם גורמים שונים, לרבות מקומות עבודה וכן מוסדות לימודיים שונים.

היבט זה לא חמק מעינו של המחוקק אשר קבע תיקון לחוק תקנות למניעת הטרדה מינית, ובין היתר המורה על מוסדות ובהם יותר מקמפוס אחד, למנות אחראים על מניעת ההטרדות המיניות בכל קמפוס.

מטרתה של הוראה זו היא להבטיח כי אכן תתקיים סביבת לימוד בטוחה עבור כל הסטודנטים והסטודנטיות והסגל הניהולי וסגל ההוראה.,

לצד כל אלו, מוסדות אקדמאיים נדרשים להבטיח כי יתקיימו פעולות הדרכתיות והסברתיות למען מניעתן של ההטרדות המיניות באופן הנערך אחת לשנה, ומטרתן לוודא כי סטודנטים יהיו מודעים לנדרש בחוק, התקנות והתחיקות.

מהי הטרדה מינית?

אחת מן המטרות המרכזיות של הדרכה למניעת הטרדה מינית באה לידי ביטוי בהסברה לקהלי הסטודנטים באשר למהי למעשה אותה פעולה אשר עלולה להוות הטרדה מינית.

ההדרכה מונה כי החוק למניעת הטרדות מיניות חמונה מספר תרחישים שונים המהווים התנהגות אסורה לרבות: מעשה מגונה, הצעות חוזרות ונשנות העוטות על עצמו אופי מיני ושמסורבות על-ידי האדם לו הן מוצעות, סחיטה תחת איום לביצוע מעשה מיני, התייחסות פרטנית הנוגעת במיניותו של אדם והתייחסות מבזה ומשפילה תוך התמקדות במיניות האדם.

לכך יש להוסיף יחסי מרות העלולים להתקיים כתוצאה מרומן המתפתח בין סגל ההוראה והניהול לבין סטודנטים.

חובות המוסד הלימודי

מחובתו של המוסד הלימודי האקדמאי על-פי החוק, לפרסם תקנון ברור ונהיר לכול למניעת הטרדות מיניות.

מחובת המוסד האקדמי למנות אדם האמון על הטיפול בהטרדות המיניות, ושאליו הסטודנטים יוכלו לפנות בכל עת.

מחובת המוסד האקדמי לערוך בירור מקיף סביב תלונת הסטודנט שהוטרד מינית, ולבחון את הנושא לעומקו.

באשר לאם יש לסלק או לא לסלק את הסטודנט החשוד בהטרדה, הרי ששיקול זה לא שולב בחוק, ויש לבחון את העניין בהתאם לאופי התלונה ושיקול דעת המוסד.

מה ניתן לעשות?

סטודנט או סטודנטית אשר הוטרדו או חשו שהוטרדו, יכולים לפנות אל הממונה על הטרדות מיניות מטעם הקמפוס הרלוונטי.

כמו-כן, ניתן לפנות אל הסגל הניהולי לצורך קבלת ההכוונה הנדרשת.

יש לדעת כי בכל התעלמות או אי-פעולה מטעם הסגל באשר לתלונת הסטודנט, הרי שהמוסד האקדמי חושף עצמו לעבירות פליליות שיובילו לנקיטת צעדים משמעותיים.

מאמר זה נכתב בשיתוף משרד עורכי דין הלפגוט אדרי ושות': https://www.helaw.co.il/

ספרים

מתעניינים בלימודים? השאירו לנו פניה!