English | Russian

 

 

 

 

   

 
שם
טלפון
דוא"ל
תוכן
דף הבית >> אבחון ביומטרי

אבחון ביומטרי
קו סגול -כותרת

אבחון ביומטרי ממוחשב לילדים - יתרונות

ייחודיותו של אבחון ביומטרי ממוחשב

בניגוד לסוגי אבחון אחרים המהווים מעין מבחן מתמשך שעצם קיומו עלול במקרים רבים להשפיע משמעותית על תוצאות האבחון, בשיטת אבחון ביומטרי, הנבדק אינו נדרש להציג הישגים ויכולות.

מפגש קצר, במהלכו נלקחים הדפסים של טביעות האצבעות וטביעות כפות הידיים והרגליים. כמו גם רישום נתונים מורפולוגיים התפתחותיים של כף היד מספק ל-"כף ידע" את הנתונים הדרושים לניתוח מפורט ומדויק ומיפוי היכולות והתכונות השונות.

יתרונות אבחון ביומטרי ממוחשב עבור ילדים:

  • תפקיד הילד באבחון ביומטרי הוא קצר, מהנה וחווייתי. הטבעת האצבעות וכפות הידיים והרגליים איננה מאיימת או מרתיעה כסוגי אבחון אחרים.
  • הילד אינו עומד למבחן ואיננו צריך למלא משימות.
  • הילד אינו מרגיש כלל שמדובר באבחון.
  • זיהוי מקדים של ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז בילדים

תחום חשוב הנמצא בהתפתחות מתמדת בשדה האבחון הביומטרי בטביעות אצבעות הוא אבחון מקדים לגיל הרך. בגילאים הללו, קיימים מספר קשיים אובייקטיביים מהותיים באבחון פסיכולוגי של הילד.

אבחון ביומטרי ממוחשב הנו כלי כמעט יחיד ואמין יותר לאבחון בעיות התפתחות והפרעות למידה עוד בשלב הפוטנציאלי - קודם שבאו לידי ביטוי בפועל.

המגמה המודרנית של הורות פעילה ותומכת, מובילה יותר ויותר הורים לחיפוש דרכים שיאפשרו להם לסייע לילדיהם במסלול הלימודים וההתפתחות.

אבחון מוקדם, בסביבות גילאי 2-6, מאפשר לחזות ברמת דיוק גבוהה את הבעיות הלימודיות והחברתיות בהן צפוי הילד להיתקל. אבחון מקדים, מאפשר להורים לזהות את הסבירות לבעיה עתידית וכך לפעול באופן שימזער או יפתור אותה וישפר את המיומנויות החברתיות עוד לפני שתבוא לידי ביטוי ממשי בבית הספר או במסגרות החברתיות השונות.


למידע על מיפוי ביומטרי לאבחון ילדים:
למידע על מיפוי ביומטרי לזיהוי ליקויי למידה:
למידע על מיפוי ביומטרי לזיהוי הפרעות קשב:
לתגובות והמלצות הורים לגבי מיפוי ביומטרי לאבחון ילדים:
לתכניות טלוויזיה על מיפוי ביומטרי לאבחון ילדים: