English | Russian

 

 

 

 

   

 
שם
טלפון
דוא"ל
תוכן
דף הבית >> תודות והמלצות >> מכתב מדר' הולצמן

מכתב מדר' הולצמן
קו סגול -כותרת

מכתב מדר' ארנולד הולצמן לריבה אלקלעי וערן מרסה
על הקמת מכון כף ידע


דר' ארנולד הולצמן
מייסד ומפתח הכירולוגיה הפסיכודיאגנוסטית
 

 דוקטור ארנולד הולצמן

להלן מילותיו החמות של דר' ארנולד הולצמן אשר מדברות בעד עצמן:

ד'ר ארנולד הולצמן

רח' הורדים 37

ת.ד. 138 יהוד 56275

טל: 03-5364906

 

לריבה וערן ממשיכי דרכי,

אני גאה לראות שעבודת חיי בתחום הכירולוגיה הפסיכו-דיאגנוסטית והאבחון הביומטרי מקבלת ביטוי במוסד המכובד שלכם - כף ידע.

תכנית הלימודים ותהליך הכשרת המאבחנים בנויים באופן הדרגתי ומקצועי ככלי אבחון
פסיכולוגי כולל ומקיף. תחומי הידע הם ברמה אקדמית ומיועדים ליישום קליני.

שמחתי לפגוש בין התלמידים והבוגרים בכף ידע מספר רב של אנשי מקצוע מתחום מדעי
ההתנהגות, מטפלים ואנשי חינוך שראו בשיטת אבחון זו כלי אבחון יעיל מאוד.

בזכות מוסד זה האבחון הביומטרי מקבל מימד ערכי ומקצועי.