English | Russian

 

 

 

 

   

 
שם
טלפון
דוא"ל
תוכן
דף הבית >> אודות כף ידע >> על שיטת האבחון הביומטרי הממוחשב

על שיטת האבחון הביומטרי הממוחשב
קו סגול -כותרת

יסודות מחקריים

השיטה הייחודית והמדויקת של חברת "כף ידע" מתבססת על שילוב בין מחקריו של ד"ר ארנולד הולצמן, פסיכולוג קליני והוגה שיטת הכירולוגיה הפסיכו-דיאגנוסטית, ומחקר מקיף מתחום הפסיכולוגיה החינוכית. מחקרים אלה נשענים על ידע מתחום הגנטיקה.

אבחון ביומטרי ממוחשב

ראשיתה של השיטה בשנות ה-70 והיא מבוססת על מחקר שהתבצע על למעלה מ-15,000 נבדקים והציג קשר ישיר בין תכונות אופי וכישורים שונים לבין טביעת אצבעות הידיים והרגליים.

העבודה רבת השנים והיקף מאגר המידע שנוצר בעקבות מחקרים שונים משולבים בשיטת האבחון הביומטרי ע"י ניתוח נתונים תבניתי ממוחשב שפיתח מכון "כף ידע" והופכים לכלי אבחוני ברמת דיוק גבוהה מאד.

תהליך האבחון

במסגרת האבחון נלקחות על ידי מומחי מכון "כף ידע" טביעות האצבעות בידיים וברגליים, ונבדקים עשרות פרמטרים ומשתנים שונים הקשורים למבנה והרכב כף היד והאצבעות כדוגמת צורה, גודל, זווית, הטיה, גמישות, מרקם העור ועוד. הנתונים השונים מנותחים באופן ממוחשב ומועברים לעיבוד סופי של מומחה. 

בתום התהליך, נערכת שיחה אישית ובה מוצגת משמעותם הפרטנית והמצטברת של הנתונים והמיפוי המלא של האישיות, התכונות והכישורים שלו. בשלב זה ניתנות לנבדק המלצות חשובות והצעות רבות ערך על בסיס הנתונים שהתקבלו.